Th | En

Fence
วัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นที่ในสวน ระหว่างสวนกับบ้าน ใช้กั้นแนวทางเดิน หรือแปลงดอกไม้ ซึ่งจะให้ความโดดเด่นสวยงาม กับบริเวณดังกล่าว

smf-01 SMF-01
รั้วไม้ตรง
ราคา 250 บาท
D1.6 x L90 x H43 cm.
smf-02 SMF-02
รั้วไม้โค้ง
ราคา 250 บาท
D1.6 x L66 x H54 cm.
stf-02 STF-02C
รั้วไม้ตรง
ราคา 620 บาท
D3 x L90 x H83 cm.
stf-03 STF-03
รั้วไม้โค้งใหญ่
ราคา 350 บาท
D1.6 x L99 x H66 cm.
Products
Menu